Voorkom WTF-momentjes

What The Fuck?

Via de twitterende rechter Judge Joyce kwam ik bij deze uitspraak van een rechtszaak terecht: ‘Verzoek om voornaam te wijzigen toegewezen. Ouders hebben een fout gemaakt bij de digitale geboorteaangifte in het ziekenhuis.’

Wat is er gebeurd? De kersverse ouders hebben, in het ziekenhuis, hun baby ingeschreven bij de gemeente. Op een iPad moesten ze inloggen met DigiD (wat ik al knap vind op dat moment). Op het formulier moesten ze de voornaam invullen. Ze vroegen nog aan het ziekenhuispersoneel of hier alle voornamen werden bedoeld, of alleen de roepnaam. Ze vulden de roepnaam in, en uiteraard: het was de bedoeling dat alle voornamen ingevuld werden.

De impact van (slechte) bruikbaarheid van digitale aangifte. ‘De rechtbank overweegt dan ook dat niet elke mogelijkheid die technologie biedt ook een vooruitgang betekent.’ Een echt WTF-moment (What The Fuck: om verbazing uit te drukken. Niet te verwarren met FTW / For The Win: om aan het eind van je relaas sarcastisch te duiden dat je wel heel goed bezig bent).

Verminderen baliebezoek

Digitale aangifte is (vaak en vooral) bedoeld om baliebezoek te verminderen. Kostenreductie, want online is goedkoper. Maar de rechtbank ziet het tegenovergestelde gebeuren: ‘De rechtbank constateert dat het openstellen van de mogelijkheid om digitaal aangifte te doen leidt tot een toenemend aantal wijzigingsverzoeken, met alle kosten van dien voor verzoekers.’

Gek toch. De hele bedoeling van het digitaliseren van dit proces kan teniet worden gedaan door een klein onbenullig invoerveld met een onduidelijke tekst erbij. Je zou verwachten dat dit wel uitgebreid getest zou worden, gezien de foutgevoeligheid en de klaarblijkelijke impact. Vaak en veel testen, in realistische situaties. Hoewel ik niet weet hoe realistisch getest kan worden met aangifte van een geboorte.

Fouten voorkomen

Voor mij is dat precies wat mijn vakgebied UX, en in mindere mate usability, is. Het verminderen van fouten. Voorkom fouten. Voorkom WTF-momentjes. FTW.

Baby zit achter laptop en kijkt verbaasd.

Tags:

Reageer