Avatar

Victor Zuydweg

Een paar van de projecten waar ik aan heb meegewerkt:

Toetsingskader Inclusie

Maart 2020 tot (waarschijnlijk) herfst 2020

Ontwikkeling van een toetsingskader over inclusieve dienstverlening, onderdeel van Gebruiker Centraal

 • Inclusie

International Design in Government Conference

November 2020

De organisatie van een driedaags internationaal congres over design in government, samenwerking van Gebruiker Centraal met het Britse GDS.

 • UX
 • Design
 • Event

NL Design System

Januari 2019 tot heden

De ontwikkeling van een overheidsbreed Design System, deelproject van Gebruiker Centraal.

 • Design System

ICTU‑portaal

Mei 2017 tot eind 2018

Product owner van een Sharepoint-samenwerkingsportaal van ICTU.

 • Scrum
 • UX

CITADEL

November 2016 tot november 2017

Use case in een Europees project rondom een portaal wat overheidsorganisaties helpt om met de burger samen diensten te ontwerpen en ontwikkelen.

 • UX
 • Workshops

Bronhouderportaal BRO

November 2016 tot heden

Concept en ontwerp van aanleverportaal voor Landelijke Voorziening Basisregistratie Ondergrond.

 • UX
 • Workshops
 • Scrum

Rijksvastgoedportaal

Verkenning vanuit gebruikersbehoefte naar gezamenlijk portaal voor Rijksvastgoedbedrijf.

 • UX
 • Workshops
 • Scrum

Samenwerkruimte

April 2016 tot december 2016

Herontwerp voor een verbeterde, gebruikersgerichte Sharepoint-samenwerkruimte van het Rijk.

 • UX

Optimaal Digitaal

November 2015 tot 2018

Realiseren van platform met tips & praktijkvoorbeelden voor optimale digitale dienstverlening. Sinds 2018 als instrument onder Gebruiker Centraal.

 • Projectleiding
 • UX
 • Workshops
 • Analytics

Digitale Overheid

Juli 2015 tot april 2017

Beheer & doorontwikkeling van platform over informatie en overzicht van de voorzieningen van de digitale overheid.

 • Projectleiding
 • UX
 • Workshops
 • Analytics

Gebruiker Centraal

December 2014 tot heden

Initiatiefnemer van overheidsbrede community van professionals die werken aan online dienstverlening van de overheid.

 • UX
 • Community
 • Bijeenkomsten
 • Projectleiding

Register Kinderopvang

Oktober 2014 tot juli 2015

Interactie en ontwerp van registratie voor personen werkzaam in de kinderopvang.

 • UX
 • IxD
 • Scrum

Referendum applicaties

Maart 2014 tot juni 2015

Applicatie voor de Kiesraad om aanvragen voor raadgevende referenda te verwerken.

 • IxD
 • Scrum

Web of App

Februari tot december 2014

Deze handreiking biedt overheidsorganisaties een hulpmiddel voor de keuze tussen een website of app.

 • UX

Portfoliomanagement

Augustus 2012 tot januari 2013

Platform met informatie over programma's binnen departementen, voor strategische sturingsinformatie.

 • IxD
 • Scrum

DigiD

April 2012 tot februari 2013

Interactie en grafisch ontwerp van DigiD versie 4 en DigiD Buitenland.

 • UX
 • Grafisch

Wetgevingseditor

Juli 2011 tot april 2012

Concept en ontwerp van samenwerkingsomgeving voor wet- en regelgeving.

 • IxD

Inspectieviews

Mei 2011 tot maart 2012

Concept en ontwerp van samenwerkruimtes voor verschillende inspecterende overheidsorganisaties (ARBO, ILT, CITES).

 • IxD

Geozet

September 2009 tot augustus 2010

Concept en ontwerp van toegankelijke GIS-viewer.

 • A11y
 • IxD
 • Grafisch

Life events

Maart 2009 tot april 2010

Ontwerp van systeem van op levensgebeurtenissen gebaseerde dienstverlening. Later vervolgt in CITADEL (Europees project).

 • IxD

MijnOverheid

Februari 2007 tot maart 2014

Ontwerp van persoonlijk portaal voor berichten van, en inzien van registraties bij de overheid.

 • IxD
 • A11y